Druhy poistenia

Rýchla pôžička MoneyTu je nebanková pôžička. Rýchla pôžička na účet. Účelom poistenia schopnosti splácať úver je ochrániť Vás a Vašich blízkych pred dôsledkami nečakaných životných udalostí, ktoré môžu spôsobiť Vašu platobnú neschopnosť.

Poskytujeme Vám možnosť poistiť riziko možných budúcich problémov, ktoré by mohli ohroziť vašu schopnosť splácať úver. K poisteniu je možné pristúpiť súčasne s uzavretím úverovej zmluvy.

Poistenie splácať pôžičku MoneyTu

Na jej vyplnenie budete potrebovať jeden doklad totožnosti (akceptujeme výhradne občiansky preukaz) a informácie o svojom zamestnávateľovi. Ak budete potrebovať poradiť, stačí čítať nápovedu, či zavolať na našu bezplatnú infolinku. Rýchla pôžička na účet – poistenie schopnosti splácat pôžičku. Po výbere sumy ktorú si chcete požičať a kliknutí na chcem pôžičku v úverovej kalkulačke sa dostávate do zabezpečenej žiadosti, ktorej vyplnenie vám nezaberie viac než 15 minút.

Poistenie schopnosti splácat pôžičku

Prečo MoneyTu? Okrem toho je zakladajúcim členom APSÚ (Asociácia Poskytovateľov Spotrebiteľských Úverov). Pomocou našej online kalkulačky prinášame pôžičky pre všetkých. Ak máš otázky „ako si požičať peniaze“ k pôžičke od MoneyTu neváhaj a pozri si naše otázky a odpovede. Poskytovateľom MoneyTu pôžičky je nebanková spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., ktorá pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2000. Ako garanciu kvality získala spoločnosť 9. 9. 2015 licenciu od Národnej banky Slovenska na poskytovanie služieb v oblasti spotrebiteľských úverov. MoneyTu sú rýchle peniaze.

Pôžička s poistením schopnosti splácať úver

Zmluvu o pôžičke podpisujete SMS kódom zaslaným na vaše mobilné zariadenie. Poistenie schopnosti splácat pôžičku. Aby ste si boli istý, že peniaze vyplatíme skutočne na Váš účet, overíme si ho zaslaním 1 centovej platby, ktorú Vám samozrejme vrátime.

Po schválení vám pôžičku vyplatíme online úver ihneď. U klientov ČSOB, VÚB, Tatra banky a Poštovej banky môžete mať peniaze na účte už do 3 hodín. Klienti ostatných bánk najskôr na druhý deň a rýchle peniaze máte na účte.

Peniaze čokoľvek Nebanková pôžička Navýhodnejšia pôžička; ako si požičať peniaze; Spotrebný úver kalkulačka pôžičky ihneď
ako si požičať peniaze Peniaze čokoľvek Nebanková pôžička Navýhodnejšia pôžička Spotrebný úver kalkulačka pôžičky ihneď

Výhody poistenia:

 • bez skúmania zdravotného stavu ako podmienky pre pristúpenie k poisteniu
 • úhrada celej mesačnej splátky alebo zostatku úveru poisťovňou v prípade poistnej udalosti
 • poistné plnenie v prípade práceneschopnosti už po 30 dňoch trvania
 • poistné plnenie v prípade hospitalizácie už od 4-tého dňa trvania
 • Poistenie schopnosti splácat pôžičku
 • za každý deň hospitalizácie hradí poisťovňa až 20 % z mesačnej splátky po dobu 30 dní
 • poistený ste počas celej doby splatnosti úveru

Druhy poistenia

 • Poistné krytie
  Smrť
  Ak nastane úmrtie z dôvodu úrazu alebo choroby, po dni začatia poistenia a pred dňom ukončenia poistenia.
  Trvalá invalidita
  Ak Vás v dôsledku úrazu alebo choroby poisťovňa uznala za úplne trvale invalidnú osobu, po dni začatia poistenia a pred dňom ukončenia poistenia.
  Práceneschopnosť
  Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne vtedy, ak pracovná neschopnosť poisteného trvá nepretržite aspoň 30 dní.
  Hospitalizácia
  Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej hospitalizáciou poisteného vzniká od 4. dňa trvania hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu, maximálne počas hospitalizácie trvajúcej 30 dní za jednu poistnú udalosť.
  Strata zamestnania
  Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej nedobrovoľnou stratou zamestnania poisteného vznikne, ak poistený v čase vzniku poistnej udalosti pracoval ako zamestnanec nepretržite minimálne 12 mesiacov, pričom jeho pracovný úväzok bol dlhší ako 25 hodín týždenne, a ak uplynula čakacia lehota v dĺžke 60 dní a pokiaľ nezamestnanosť poisteného trvá nepretržite aspoň 60 dní.
  Mesačný príplatok
 • Balík A
  Smrť
  Trvalá invalidita
  Práceneschopnosť
  Hospitalizácia
  Strata zamestnania
  Mesačný príplatok od 0,5% istiny
 • Balík B
  Smrť
  Trvalá invalidita
  Práceneschopnosť
  Hospitalizácia
  Strata zamestnania
  Mesačný príplatok od 0,7% istiny

Poistenie je určené pre klientov, ktorí v čase žiadosti o spotrebiteľský úver:

 • majú menej ako 62 rokov
 • nebol im priznaný a nepoberajú invalidný ani starobný dôchodok
 • nie sú v pracovnej neschopnosti
bezplatná infolinka
0800 700 100